Memleket Hasreti

Üniversite son sınıfta idim

 

Bu şiiri hasretle ilk dinlediğimde

 

Çok hoşuma gitti, tekrar tekrar dinledim

 

O içtenlik, o anlatım gücü…

 

 

Birçok dostumla paylaştım

 

Bazıları sözlerine takılıp güldü

 

Bazıları keyif aldı benim gibi…

 

 

Bugünlerde yine düştü aklıma

 

Şemsi Yastıman ustanın dizelerini ve sesini 

 

Bu yaz günü paylaşmak istedim…

 

 

Hey dost,

 

Sözlerde anlamadığın bölümler olabilir 

 

Kırşehirli bir dost bul

 

Benim yaptığım gibi

 

Anlatsın size, o zamanları

 

Yüzünde bir ışıltı ilen…

 

 

Memleket hasreti çeken herkese gelsin bu türkü, benden olsun…

 

Memleket Hasreti Sözleri

 

Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah
Sılayı bir daha görmek istiyom
Kırşehir’e varsam ya ağşam zabah
Topraklara yüzüm sürmek istiyom

Harmana denk gelse düvene binsem
Şöyle dabaz olup kaşınsa ensem
Acık bağ bellesem acık dinlensem
Çayıra bir pala sermek istiyom

Kaman’ı Mucur’u Çiçekdağı’nı
Kındam Dinekbağı hem Özbağ’ını
Köylü kentli hastasını sağını
Görüp bir muhabbet kurmak istiyom

Bağ bozumu üzüm haftına batsak
Bekmez kazanına hayvalar atsak
Boranıynan damla şiresi datsak
Arı soksa çamır sürmek istiyom

Hacı Bektaş Ahi Evran Sultanı
Aşık Paşa Kaya Şeyhi cananı
İmarette neslim Şeyh Süleyman’ı
Aşk ile bağrıma sarmak istiyom

Üç arkadaş şöyle bir bahça bulsak
Çalpıdan hatlayıp bir üzüm yolsak
Sağbısı dutsa da bir rezil olsak
O tatlı günlere ermek istiyom

Ahievran çarşı içi hökümet
Kümbetaltı Kayabaşı İmaret
Akrabayı eşi dostu ziyaret
Uğrayıp hal-hatır sormak istiyom

Seğirdip dolaşsak hep tarla dapan
Keklik dutmak için kursaydık kapan
Daş döğüşü olsa vızlasa sapan
Kafamı gözümü yarmak istiyom

Ne büyüktür zevki yurdu görmenin
Kaç senenin hasretine ermenin
Dört bir yanda methedilen termenin
Şifalı suyuna girmek istiyom

Bilmem ki olur mu gine becerim
Çayırda oynasak zıkka acerim
Terleyip karakıp bir su içerim
Dalağım kabarıp böğrmek istiyom

Halam sağ olsa da sesim duysaydı
Cebime devramel iğde koysaydı
(Şunda yi) diyerek alma soysaydı
Cevizi de dişle kırmak istiyom

Enteremi giysem sümüğüm aksa
Koluma silerim yağlığım yoksa
(Başangı) dır diye mahalle bıksa
Kesekle camları kırmak istiyom

Bir de gitsem tezem beni görseydi
İçi çokelikli dürüm dürseydi
Hele azıcık da sızgıt verseydi
O an pirzolayı yermek istiyom

Cesurluğum dutsa şöyle kasılsam
Yaylıların arkasına asılsam
Kımçıyı yiyince yere yassılsam
Yollarda ağlayıp durmak istiyom

Dayım gilden acık köğtür aldırsam
Emmim gilden armıt kak’ı buldursam
Ceblerime şak leblebi doldursam
Töhmeleyip uşgur kırmak istiyom

Ceviz kaval etsem sakam da toksa
Çızgılı oynarım eneğim çoksa
Koluma söylerken bir döğüş çıksa
Sumsuk yimek hem de cırnak istiyom

Sögürmelik bir et çıksa satırdan
Höşmerim çullama gitmez hatırdan
Kuşlukleyin hedik gelse tandırdan
Çölmeğin içine girmek istiyom

Tok çik opban mirre bir aşşık atsam
Sakanın dımığna kurşun akıtsam
Üç yüz enek ütüp cebe bakıtsam
(Ne şişiyon la) dedirmek istiyom

Bir hağbe kemeyi yüklesem sırta
Çıksam bir alamaç yapacak sırta
Beş gö suvan üç kaynamış yımırta
Bazlama içine sarmak istiyom

Görür m-ola bu fakirin gözleri
Delice Çay’ını berrak özleri
Kıssıkkaya serinledir bizleri
Neyleyım denizi ırmak istiyom

Bunları her daim arzular özüm
Memleket mahsülü vücuda lüzum
Tokaloğlu kaysı dıranı üzüm
Tek yimeyim şöyle dermek istiyom

Kim sorarsa yazdın bunları niye
Gelecek nesile kalsın hediye
Kırşehir’de doğdum Türkmen’im diye
Her yerde göğsümü germek istiyom

Bir dügün olsa da bir kayın gitsek
Dokuz butlu tavuk lafını etsek
Dam pilavu gelse yisek tüketsek
Davullu zurnalı dernek istiyom

Ey Şemsi Yastıman ümitli kulsun
Kısmet ise gayen yerini bulsun
Hemşeriler buna vasıta olsun
Kırşehir’e selam vermek istiyom

 

Şemsi Yastıman