İnsanlar İçin Ormanlar

Daha önce de yazdım…

2011 Uluslararası Orman Yılı tüm dünyada ve Türkiye’de “İnsanlar İçin Ormanlar” ana sloganı altında kutlanıyor.

Peki neden?

Birleşmiş Milletler (BM), 2011 Uluslararası Orman Yılı ile tüm dünyada ormanların değerine dikkat çekmek istiyor.

BM, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve korunması yoluyla dünyada sürdürülebilir kalkınma ve bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir araç olarak ormanlarla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Hepimiz biliriz ki ormanlar yüzlerce yıl sadece ekonomik açıdan değerlendirildi.

Son dönemlerde ise ekolojik ve sosyal fonksiyonları ön plana çıkmaya başladı.

Şöyle bir düşünürsek ormanlarla ilgili aklımıza şunlar gelir:

–          Ormanlar, yaşamak ve ekonomik kalkınma için elzem olan çeşitli ürün ve hizmetler sağlıyor.

–          Ormanlar, hem yeşil ekonomiler oluştururken, hem de ana karbon yutakları olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor.

–          Başta temiz suya erişim, toprak koruma, sel kontrolü, iklim düzenleme gibi birçok konuda yaşam destek hizmeti sağlıyor.

–          Su kaynaklarının korunması, doğal kaynakların muhafazasını, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesini destekliyor. .

Ormanlarla ilgili bazı önemli kaynaklar:

Ormanlar ve Biyolojik Çeşitlilik Kitabı (Türkçe): http://www.dkm.org.tr/tr/orman_kitabi.html

Orman Biyolojik Çeşitliliği – Yeryüzünün Yaşayan Hazinesi (İngilizce): http://www.cbd.int/idb/2011/booklet/?tab=0

Dünyada Tehlike Altındaki 10 Orman Sıcak Noktası (İngilizce): http://blog.conservation.org/2011/02/10-most-threatened-forest-hotspots/

Türkiye Ormanları Sergi Fotoğrafları:  http://web.ogm.gov.tr/diger/2010ormanyili/Haberler/HaberGoruntule.aspx?List=f17f142c%2D1c9c%2D413a%2Db7d4%2D4c4271a5dac7&ID=14

  

Kaliforniya (Amerika Birleşik Devletleri) ormanları dünyada ağaçların “en”lerine ev sahipliği yapıyor!

Dünyanın en uzun ağacı: 115,55 metre uzunluğundaki Sequoia sempervirens

Dünyanın en geniş ağacı: 1.487 metreküp hacme sahip Sequoiadendron giganteum, nam-ı diğer “General Sherman”.

Dünyada bilinen en yaşlı canlı ağaç: yaklaşık 4.850 yaşındaki Balfourianae ağacı ismi “Methuselah”.

Dünya ve Türkiye ormanları ile ilgili temel bilgiler:

(BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) “Küresel Orman Kaynakları Değerlendirme 2010 Ana Raporu”, Biyolojik Çeşitlilik Sekreteryası ve Çevre ve Orman Bakanlığı verileri)

– Dünya karasal alanının %31’i (4 milyar hektarın üzerinde) ormanlarla kaplıdır.

– Dünyadaki ormanların %53’ü beş ülkede bulunuyor: Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri.

– Çoğunluğu yerel topluluklar olmak üzere 300 milyon insan ormanlarda yaşıyor.

– 1,6 milyar yoksul insan (dünya nüfusunun %23’ü) geçimleri için orman kaynaklarına bağımlıdır.

– Ormanlar karasal biyolojik çeşitliliğin en az %80’ine ev sahipliği yapmaktadır.

– Orman biyolojik çeşitliliği kaybı alarm veriyor: Tropikal ormanlardan her gün 100’e yakın bitki ve hayvan türü yok oluyor!

– Dünyada kullanılabilen tatlı su kaynakların dörtte üçü orman havzalarından elde ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde ana şehirlerin üçte ikisi temiz sularını ormanlardan sağlıyor.

– Ormanlar 5.000’den fazla ticari ürüne ev sahipliği yapıyor. Yapraklardan elde edilen aromatic yağlardan, bitkisel ilaçlara, yiyecek ve giyeceklere…

– Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun %80’i geleneksel ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçların %50’si çoğunlukla tropikal ormanlarda yetişen bitkilerden elde ediliyor.

– Dünyada karasal sisteminde tutulan karbonun yaklaşık % 67’si orman ekosistemlerinde depolanıyor. Küresel karbondioksit emisyonunun beşte bire yakını ormanların tahrip edilmesinden kaynaklanıyor.  Bu miktar tüm ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyona hemen hemen eşittir.

– Ormansızlaşma ve orman bozulmasının dünya genelinde en önemli etkeni ormanlık alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesidir. Diğer etkenler ise orman yangınları, böcek zararları ve hastalıklar, doğal felaketler ve istilacı türlerdir.

– Her yıl 13 milyon hektar doğal orman alanı başka amaçlarla kullanılmak üzere kaybedilmektedir.

– Her yıl orman yangınları tarafından tüm ormanların %1’inin ciddi boyutta etkilendiği rapor edilmektedir.

– Dünyada orman zararlısı böcekler yüzünden her yıl 35 milyon hektar orman zarar görmektedir.

– Dünya ormanlarının %13’ü yasal olarak koruma  (Milli park, tabiatı koruma alanı vb.) altındadır.

– Türkiye yüzölçümünün %27.2’si ormanlarla kaplıdır (toplam 21.4 milyon hektar).

– Türkiye’de 7 milyonun üzerinde orman köylüsü vardır.

– Avrupa’daki 100 orman sıcak noktasından dokuzu Türkiye’de bulunmaktadır. Bu sıcak noktalar toplam 1.422.747 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bu alanların %30’u farklı koruma statüleri ile koruma altındadır.

 

2011 Uluslararası Orman Yılı ile ilgili hazırlanan önemli internet sayfaları şunlardır:

Türkiye için hazırlanan özel site: http://iyf.ogm.gov.tr/

Uluslararası resmi internet sitesi: http://www.un.org/en/events/iyof2011/

 

Fotoğraflar: Yıldıray Lise – Küre Dağları Milli Parkı

3Şubat2011