Yazabilmek

Yazabilmek

İnsanın içindeki ateşi dışarı çıkarabilmesi.

O buhranlı havayı da ısıtıp çıkaran

o sevinçleri de buharlaştıran

ve de en sonunda insanın

kendini tüm alemlere anlatabildiği

bir olanak, araç…

 

Doğal kaynaktan fışkıran

ateş dalgaları

bazen sahile vurup yolcuları

sağ salim hedefe ulaştıran

bazen bir başka pupa yelken yol alana

bazen “ben”in içinde bulunana

çarpıp, eriyen, giden…

 

01.02.98 (18:44) M. Ereğlisi